Witamy serdecznie na stronie Komornika Sądowego

Strona ma na celu przedatawienie Państwu informacji związanych z egzekucją sądową a także umożliwić kontakt z komornikiem.

Na stronię można znaleźć aktualne licytacje nieruchomości i ruchomości.

Zapraszam Łukasz Rogosz

PRACUJEMY NA NASTĘPUJĄCYCH SYSTEMACH

KOMORNIK-ONLINE system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela.

MPE - Monitor Postępowania Egzekucyjnego  system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem, umożliwiający bezpośredni wgląd do spraw danego wierzyciela.

EPU (ID 1011) Elektroniczne Postępowanie Upominawcze– umożliwiające prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy.

e-CEPIK Elektroniczna Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.

OGNIVO system bankowy umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, umożliwiający dokonanie niezwłocznego zajęcia rachunku bankowego dłużnika.

CEIDG - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej.

EKW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.

LICYTACJE.KOMORNIK.PL - Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej zapewniający wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości.

Baza PeselNet Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.

E-PESEL - System umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.

PUE ZUS Platforma Usług Elektronicznych ZUS – umożliwiająca poszukiwania majątku i źródeł dochodów dłużnika.