Właściwość terytorialna

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z: nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Łukasz Rogosz jest właściwy do prowadzenia spraw egzekucyjnych z miejscowości na terenie gmin:

  • miasto Kędzierzyn-Koźle
  • gmina Bierawa
  • gmina Cisek
  • gmina Pawłowiczki
  • gmina Polska Cerekiew
  • gmina Reńska Wieś
  • gmina Zdzieszowice